Description de l’éditeur

Hur står det till med den svenska konkurrenskraften, den internationella konjunkturen och de geopolitiska riskerna?

Sverige står återigen inför en stor avtalsrörelse. Parterna på arbetsmarknaden ska under 2017 förhandla om löner och villkor inom en rad olika branscher. Utgångspunkterna kan se olika ut, men gemensamt för alla företag och medarbetare i Sverige är att de påverkas av det ekonomiska omvärldsläget. Sveriges utlandsberoende kan inte underskattas.

Jämfört med var vi stod för ett år sedan har mycket hänt. Den politiska osäkerheten har ökat samtidigt som den internationella konjunkturåterhämtningen går fortsatt trögt.

I rapporten ”En orolig omvärld och hotad konkurrenskraft – ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2017” ges en utblick över de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen.

GENRE
Essais et sciences humaines
SORTIE
2016
19 décembre
LANGUE
SV
Suédois
LONGUEUR
30
Pages
ÉDITEUR
Svenskt Näringsliv
TAILLE
2.6
Mo

Plus de livres par Svenskt Näringsliv