• 10,99 €

Description de l’éditeur

«Det var som å stå i en iskald brønn, vannet steg. Hun hadde ikke sceneskrekk. Hadde aldri hatt det. Publikum hadde reddet og båret henne bestandig, publikum var et menneskelig hav av varme. De var hennes sammensvorne. Trøstere. Bekreftere. Så hun hadde ikke sceneskrekk. Det var natten hun var redd for, natten som lå foran henne, den fryktet hun mens hun sto på scenen. Når forestillingen var over, publikum hadde gått fra henne og hun skulle ligge og ta etter søvnen.»

Sissi kan ikke leve uten teateret, men det blir stadig vanskeligere å leve med. Hun møter maktspillet bak scenen. Hun møter den store kjærligheten på Sicilia. Etter hvert kommer hverdagen som også skal gi plass til rollen som mor og ektefelle. Hele tiden jobber Sissi på spreng mot maskefall i femte akt.
Hilde Sophie Plau er født i Oslo i 1949. Hun arbeidet som skuespiller ved Nationaltheateret og Torshovteateret i 24 år, men har de siste årene arbeidet som forfatter og oversetter.

Hun har tidligere utgitt romanene Søvnsankersken (2002), Appell (2009) og Norsk familieleksikon (2010). Hun har også vært redaktør for en rekke diktantologier og gjendiktet Oscar Wildes Balladen om fengselet i Reading by.

GENRE
Essais et sciences humaines
SORTIE
2015
7 juin
LANGUE
NB
Bokmal
LONGUEUR
282
Pages
ÉDITEUR
Humanist forlag As
TAILLE
2.2
Mo

Plus de livres par Hilde Sophie Plau