• 13,99 €

Description de l’éditeur

"Jeg elsker nordmenn!" sa Reichsführer-SS Heinrich Himmler under sitt besøk i Norge i 1941.

Fra 1940 til 1945 brukte hans SS-organisasjon store ressurser for å rekruttere nordmenn til tjeneste som soldater, politifolk og vaktmannskaper. Likevel ble det totale antall norske Waffen-SS-frivillige knapt fem tusen. 

Til tross for det magre resultatet ga ikke SS opp, men fortsatte ufortrødent krigen ut sine forsøk på å vinne nordmenn for den "storgermanske tanke". 

Men hvorfor elsket Himmler nordmenn, og hvorfor var SS så interessert i Norge? Og i hvilken grad ble denne "kjærligheten" gjengjeldt? I boken "Himmlers Norge" avdekkes SS' raseidelogiske idealisering av nordmenn som "praktgermanske" odelsbønder, vikinger og kolonisatorer og hvordan dette formet organisasjonens virksomhet i Norge under okkupasjonen. Himmler var ikke bare interessert i nordmenn som en rasemessig ressurs, men søkte også å utnytte den store makt som avtalen med Terboven hadde gitt ham til å "SS-ifisere" Norge. Boken undersøker hvilke metoder SS' brukte for å realisere sine ambisjoner i Norge, hvordan de søkte å forme de norske frivillige til lojale "politiske soldater" og i hvilken grad dette lyktes.

Rekrutteringen av germanske frivillige til Waffen-SS var ikke bare motivert av militære hensyn, men like mye av ønsket om å bygge opp et lojalt "statsbeskyttelses-korps" som skulle utgjøre ryggraden i det fremtidige Storgermania. SS' rekruttering av nordmenn knytter på en ny og oppsiktsvekkende måte det norske okkupasjonsregimet til Holocaust og rasekrigen i øst og til Himmlers fremtidsvisjoner om et raserent Europa. 

"Himmlers Norge" vil gi leseren ett nytt syn på sentrale sider ved okkupasjonshistorien.

GENRE
Histoire
SORTIE
2012
27 novembre
LANGUE
NB
Bokmal
LONGUEUR
663
Pages
ÉDITEUR
Aschehoug
TAILLE
10
Mo

Plus de livres par Terje Emberland