• 7,49 €

Description de l’éditeur

Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.


Slike forestillinger var også del av det nasjonalsosialistiske verdensbildet og bidro dermed til å legitimere utryddelsen av den germanske rases ”fiender”. Heinrich Himmler og SS-institusjonen Ahnenerbe hadde som mål å finne vitenskapelige beviser på den nordisk-germanske rases overlegenhet. Siden Sør-Skandinavia ble utpekt som rasens urhjem, foregikk en viktig del av virksomheten i Norge.


I Jakten på Germania legger bidragsytere fra Norge, Sverige, Finland og Tyskland frem forskningsresultater som kaster lys over germanersvermeriets oppkomst og historie og SS’ forskningsfremstøt i Norge før og under okkupasjonen.


Terje Emberland er religionshistoriker og er researcher ved Senter for for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.


Jorunn Sem Fure (f. 1967) har hovedfag i historie og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet med universitetets historie i Oslo siden 2002 ved Forum for universitetshistorie og utgitt boken Universitetet i kamp 1940–1945,
2007. Hun tiltrer fra april 2009 Henrik Steffens-professoratet ved Humboldtuniversitetet i Berlin.

GENRE
Essais et sciences humaines
SORTIE
2013
6 décembre
LANGUE
NB
Bokmal
LONGUEUR
267
Pages
ÉDITEUR
Humanist forlag AS
TAILLE
11.4
Mo

Plus de livres par Terje Emberland & Jorunn Sem Fure