• 8,99 €

Description de l’éditeur

Ko e holi lahi taha ‘a e ‘Otua kiate kitautolu ko ‘etau ma‘u ‘a e mo‘ui ikuna pea fiefia ma‘u pē ‘i he‘ene ngaahi tāpuaki kuo foaki mo‘o kitautolu ‘ia Kalaisi Sisū. Ka ko e taha ‘o e ‘uhinga ‘oku kei fekuki ai ‘a e tokolahi ke mo‘ui ‘i he mo‘ui lāngilangi koeni ko ‘enau ta‘emalava ke ma‘u ma‘a kinautolu ‘a e ngaahi me‘a kuo ‘osi fakaai ‘e he ‘Otua mo‘o kinautolu. Kaekehe, kuo hanga ‘e he ‘Otua, koe‘uhi ko ‘Ene ‘ofa-angalelei, ‘o teu‘i koe ‘aki ‘a e me‘angāue makehe ke tokoni‘i koe ke puke mo‘ou mo ma‘u kakato ‘o e ngaahi tāpuaki fungani koeni. Ko ho ‘atamai´ ‘a e me‘angāue koeni!

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2019
6 avril
LANGUE
TS
Tsonga
LONGUEUR
125
Pages
ÉDITIONS
LoveWorld Publishing
TAILLE
171,1
Ko

Plus de livres par Pastor Chris Oyakhilome PhD

2013
2011
2019
2019
2019
2019