• 7,49 €

Description de l’éditeur

Konspirasjonsteorier hertillands har i løpet av de siste 10 årene gått fra å være et fenomen for svært spesielt interesserte, til å være høyst tilstedeværende. Den viktigste årsaken til det er internetts utbredelse. En rekke norske nettsider, med Nyhetsspeilet i spissen, fremmer den ene teorien mer konspiranoid enn den andre – og gjerne teorier som er gjensidig utelukkende. Konspirasjonsteoretikere er inkluderende sånn. 

- Er Norge utsatt for en planlagt invasjon av muslimer – med innvandring og barnefødsler som våpen – og «den politiske eliten» som bidragsytere? 

- Visste CIA på forhånd om angrepene på World Trade Center. Og var det jødene eller romvesener som advarte dem? 

- Og hvilken djevelskap er det egentlig frimurerne sysler med. Salter de ned unge, blonde piker på tønner og selger dem til barbarene? 

Sammensvergelser finnes, verden er full av dem, men teorier om onde, mektige og ufeilbarlige krefter som styrer historiens gang, er basert på slett tenkning og mangelfull logikk. Denne boka er ment som en vaksine mot konspirasjonsteorienes forførende spinn, men man kommer selvsagt ikke utenom en rekke underholdende historier underveis. 

Arnfinn Pettersen jobber som konsulent for Human-Etisk Forbund og har vært mangeårig redaktør for deres tidsskrift Humanist. 

Terje Emberland er religionshistoriker og er researcher ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

GENRE
Essais et sciences humaines
SORTIE
2011
20 février
LANGUE
NB
Bokmal
LONGUEUR
214
Pages
ÉDITEUR
Humanist forlag AS
TAILLE
7.6
Mo

Plus de livres par Arnfinn Pettersen & Terje Emberland