• 1,99 €

Description de l’éditeur

“Muốn bước vào đạo thì phải phát tâm, muốn vào cửa tu hành thì phải lập nguyện. Có phát tâm thì Đường đạo mới có thể vào. Có lập nguyện rồi mới có thể độ chúng sinh. Nếu không có phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dẫu có trải qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng, chung quy cũng chỉ luẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử”.

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2016
21 octobre
LANGUE
VI
Vietnamien
LONGUEUR
89
Pages
ÉDITEUR
Dong A Sang
TAILLE
156.2
Ko

Plus de livres par Đông A Sáng