Medisch Frans voor artsen

    • 20,99 €
    • 20,99 €

Description de l’éditeur

In Vlaanderen, Brussel en omstreken komt de Vlaamse arts meer en meer in aanraking met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier van vragen aanreiken die tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese aan de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd. Met behulp van taalkundig juiste vragen kan de arts zich geheel toeleggen op de interpretatie van de symptomen en de juiste diagnose.

Dit boek omvat drie delen. In een eerste deel wordt aan de hand van overzichtelijke kaders de medische basiswoordenschat van het Frans aangebracht. Hierin is ook de anamnese opgenomen. Het tweede deel bestaat uit een tweetalige lijst van anatomische termen die de arts regelmatig gebruikt. Het derde deel biedt een tweetalige woordenlijst van 350 termen en woordcombinaties aan. Met de kennis van deze woordenschat kan de arts zich behoorlijk behelpen tijdens een raadpleging in het Frans.

Verscheidene artsen en een psycholoog hebben meegewerkt aan dit vademecum. De anamneses werden te velde door artsen getoetst.

In deze herwerkte editie zijn enkele anamneses grondig herwerkt en toegevoegd. Vernieuwend zijn vooral de thematische gesprekken. Deze editie bevat vragensets die de arts ondersteunen bij gesprekken over slecht nieuws, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg, euthanasie en genetic counseling. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de arts kan omgaan met agressie en interculturele verschillen.

Stéphane Ostyn doceert o.a. medisch en biomedisch Frans aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Tweetalig van opvoeding en opleiding (UCL - KU Leuven) was hij een tiental jaar werkzaam in het Unité de Linguistique française van de UCL alvorens zich toe te leggen op de vakspecieke communicatie in het Frans aan het Instituut voor Levende Talen (KU Leuven).

GENRE
Ouvrages de référence
SORTIE
2020
29 mai
LANGUE
NL
Néerlandais
LONGUEUR
310
Pages
ÉDITIONS
Acco België
TAILLE
4,2
Mo