Description de l’éditeur

Libri: “Mëkatet e mëdha” është shkurtim i librit me titull të njejtë të autorit Imam Dhehebiu, Allahu e mëshiroftë, me disa shtojca dhe ndërhyrje që do të vërehen nga vet lexuesi.


Përgatiti për shtyp: 

Iniciativa “NDIHMOJE FENË E ALLAHUT”

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2013
10 octobre
LANGUE
SQ
Albanais
LONGUEUR
43
Pages
ÉDITEUR
DawaTools
TAILLE
30.9
Ko

Plus de livres par Lulzim Susuri