• 10,99 €

Description de l’éditeur

Kniga “Ogledi o Starom Egiptu” predstavlja značajnu studiju posvećenu analizi šireg spektra tema iz oblasti egiptologije koja u velikoj meri doprinosi kritičkom razumevanju različitih aspekata prošlosti staroegipatskog društva, ali i sagledavanju kompleksnih percepcija o Starom Egiptu u različitim vremenskim kontekstima. Autorka je knjigu koncipirala u dve odvojene celine koje se tematski višedimenzionalno prožimaju.

Koncipirajući sadržaj knjige u dve odvojene celine, autorka je na specifičan način sažela širok dijapazon različitih, ali međusobno isprepletanih tema koje se ne odnose isključivo na razmatranje različitih segmenata problematike vezane za prošlost staroegipatskog društva, nego i na kompleksnu problematiku vezanu za kreiranje specifičnih percepcija o Starom Egiptu u različitim vremenskim i prostornim kontekstima evropskih društava od antike do danas. Zahvaljujući ovakvom pristupu, knjiga Tamare Babić predstavlja značajno štivo kako za razumevanje konkretnih analiziranih problematika, tako i za egiptologiju u celini.

Kristijan Obšust (MA), socijalni antropolog i arheolog

GENRE
Histoire
SORTIE
2017
16 septembre
LANGUE
SR
Serbe
LONGUEUR
201
Pages
ÉDITEUR
Tamara Babic
TAILLE
3.9
Mo