• 17,99 €

Description de l’éditeur

Sigmund Freuds aktualitet växer för varje dag och litteraturen om hans liv och verk blir alltmer omfattande. Detta är den första bok skriven på svenska som överblickar Freuds hela livsverk utifrån hans egna skrifter och den aktuella litteraturen om honom. Författaren har en kritiskt diskuterande hållning till Freuds verk. Boken inleds med en utförlig kronologi över Freuds liv kapitlen är ordnade i tidsföljd så att man kan följa Freud från hans bakgrund i det slutande 1800-talets Centraleuropa till hans död i London 1939. De kan läsas separat som fristående essäer eller som fortlöpande skildringar av hur Freud utvecklade psykoanalysen. Författaren sätter in denna i dess historiska och kulturella sammanhang. Boken avslutas med en kommenterad bibliografi, som redovisar författarens läsning och ger uppslag till fortsatta studier för den intresserade.

Lars Sjögren är medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen samt utbildningsanalytiker och lärare vid föreningens institut i Stockholm.

GENRE
Santé et bien-être
SORTIE
2019
21 mai
LANGUE
SV
Suédois
LONGUEUR
408
Pages
ÉDITIONS
Natur & Kultur
TAILLE
2
Mo

Plus de livres par Lars Sjögren