• 4,99 €

Description de l’éditeur

Mae "Koffi a'i Ffrindiau" yn adrodd hanes bachgen o'r enw Koffi, sy'n mynd trwy broblemau difrifol yn dilyn colli ei fam fel baban. Ond mae ei ffrindiau: Kwame, Kudjoe, Ekua, ac Adia yn gwneud popeth y gallant ei ddwyn i wladwriaeth well. Yn y rhagamser hwn, nid yw diwrnod cyntaf ysgol Koffi yn mynd mor dda, pan fydd ei athrawes yn ei daflu allan o'r dosbarth am gamymddwyn. Yna, mae'n rhedeg oddi cartref at ei dad, sydd yn siomedig iawn am iddo beidio â bod yn yr ysgol. Ar ôl derbyn gair fod ei modryb, Tati Anazietta yn mynd i aros o fewn teulu'r teulu i godi'r bachgen, roedd hwyl Koffi wedi newid. O hynny ymlaen, roedd gan Koffi ffordd o fyw gwbl wahanol wrth iddo ddatblygu perthynas gref â'i fodryb.

GENRE
BD et mangas
SORTIE
2018
6 mars
LANGUE
EN
Anglais
LONGUEUR
24
Pages
ÉDITEUR
Blurb Inc.
TAILLE
16.2
Mo

Plus de livres par Prasaad Bush