மனதோடு வீசும் தென்றல் - Manathodu Veesum Thendral மனதோடு வீசும் தென்றல் - Manathodu Veesum Thendral

மனதோடு வீசும் தென்றல் - Manathodu Veesum Thendral

    • £4.99

    • £4.99

Publisher Description

காதல் மனதை பொறுத்து வருமா இல்லை அறிவை பொறுத்து வருமா?

வானதி இளங்குமணனை பார்த்தவுடன் காதல் கொள்கிறாள். அவன் யார் என்று தெரிந்ததும், அவளின் காதல் தடுமாறவில்லை. அவனின் மனதை வெல்ல அவள் பலவித முயற்சிகாள் எடுக்க, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவளை இளங்குமணனிடம் இருந்து பிரிக்கின்றது. அவர்கள் வாழ்வில் இணைந்தார்களா? வானதி இளங்குமணனின் மனதை வென்றாளா?

Will love sees logic? Will love comes after knowing a person?

Vanathy fall in love at first sight with Ilangumanan. She doesn’t know what and who he is. But after learning about him, her love does not waiver and she takes step to win his heart. But the sudden turn of events in her life makes her move away from him. Will they unite? Will her love succeed?

Author Details: Uma Nathan is an engineer by degree. She is a soft skills trainer, motivational speaker and an entrepreneur. She loves reading books. Books make her world a beautiful one. The love of reading made her explore the art of writing. She writes novels in two different languages. She strongly believes that words have power and if used in right way it will change the world.

GENRE
Non-Fiction
NARRATOR
UM
Uma Maheswari
LANGUAGE
TA
Tamil
LENGTH
03:05
hr min
RELEASED
2021
14 December
PUBLISHER
itsdiff Entertainment
SIZE
158.3
MB