• £7.99

Publisher Description

Cyfrol yn adrodd hanes digwyddiadau cyffrous llosgi'r Ysgol Fomio yn Mhenyberth ar 8 Medi 1936, a charcharu Saunders Lewis, D. J. Williams a Lewis Valentine. Mae'r awdur yn awdurdod ar Lewis Valentine - cyrhaeddodd ei gyfrol Valentine restr hir Llyfr y Flwyddyn. Rhagair gan Dafydd Wigley.

"Mae hon yn gyfrol afaelgar a gwerthfawr. Mae’r arddull yn syml ond yr ymchwil a fu’n sail iddi’n fanwl a chadarn. Llwydda i ddiweddaru ac ailgloriannu hanes digwyddiad tra adnabyddus - digwyddiad a fu’n drobwynt yn hanes modern Cymru. Wedi tynnu ei linyn mesur craff dros y dystiolaeth, dywed yr awdur hyn am effaith y llosgi ar Gymru: `Nid gormodiaith yw mentro dweud y byddai pethau’n llawer gwahanol oni bai am y sbarc a roddwyd gan y Tân yn Llŷn i gynnau fflam ymwybyddiaeth y Cymry eu hunain fel cenedl wleidyddol." (Bob Morris) 

Please note: This audiobook is in Welsh.

GENRE
History
NARRATOR
AJ
Arwel Jones
LENGTH
03:52
hr min
RELEASED
2020
December 7
PUBLISHER
Y Lolfa
PRESENTED BY
Audible.co.uk
LANGUAGE
EN
English
SIZE
187.2
MB