• £8.99

Publisher Description

“كانأبناءالقرية1يعيشونهانئينفيواديالجهلالسعيد،وحولهممنالشمالومنالجنوبومنالشرقومنالغرب؛قدارتفعتهضابالتلالالدائمة.

وكانمجرىالمعرفةالصغيريسيرهونًافيأُخدودعميقبالٍ،وكانيتبددعندمايبلغالبطائحوالمناقع.

ولميكنشيئًايذكرإذاقيسإلىالأنهار،ولكنهكانيكفيالقرويينحاجاتهمالوضيعة.

وفيالمساءعندماكانوايسقونماشيتهم،ويملئونجرارهم؛كانوايقنعونبالجلوس،ويتطعمونالحياة.

وكان«الكبارالعارفون»يحضرونمنزواياهمالمعتمة،حيثكانوايقضوننهارهمفيالتأمُّلفيصفحاتخفيةمنكتابقديم.”

GENRE
History
RELEASED
2019
July 3
LANGUAGE
AR
Arabic
LENGTH
213
Pages
PUBLISHER
وكالة الصحافة العربية
SIZE
1.4
MB

More Books by سلامة موسى