ABC yr Opera: Clasurol

    • £4.99
    • £4.99

Publisher Description

Mae ABC yr Opera yn adrodd straeon gwefreiddiol i blant am gyfansoddwyr opera o’r 500 mlynedd diwethaf hyd at heddiw, trwy gwrdd â’r cyfansoddwyr eu hunain a chlywed eu straeon fel na chawsant eu hadrodd erioed o’r blaen.


Darganfyddwch stori wefreiddiol opera gyda Jac, Megan a’r Cist sy’n teithio drwy amser.

Mae taith ysgol yn mynd â Jac a Megan i’r Amgueddfa Hanes Naturiol yn Llundain, lle maen nhw’n cwrdd unwaith eto â’u hen ffrind Cist. Wrth ei ryddhau o arddangosyn, cânt eu chwipio yn ôl i’r cyfnod Clasurol (tua 1730-1820) a dinasoedd Salzburg a Paris. Yma maen nhw’n dysgu popeth am y roes bwysig hon yn hanes cerdd gan y crewyr eu hunain.


Wrth gario allan eu tasg o fynd â cherddoriaeth a straeon Wolfgang Wyntog (Mozart, yr athrylith dlawd), Tortellini Rossini (Brenin y Gegin) a Beethoven, oriog a gwydn, yn ôl i’r presennol, yn fuan iawn mae Jac a Megan yn cael eu dal i fyny yn nychweliad Brenhines y Nos, creadigaeth fwyaf drwg Mozart. Pwy fydd yn ennill y dydd ac a all Jac a Megan gadw eu pennau oddi ar y bloc?


Ysgrifennwyd gan Mark Llewelyn Evans. Darluniwyd gan Karl Davies.

GENRE
Kids
RELEASED
2021
25 March
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
64
Pages
PUBLISHER
Graffeg
SIZE
39.3
MB

More Books by Mark Llewelyn Evans & Karl Davies

2021
2019
2020

Other Books in This Series