Albert Anferth

    • £3.99
    • £3.99

Publisher Description

Mae Albert y crwban anwes yn cael antur. Rhaid iddo herio deinosoriaid enfawr a llosgfynydd tanllyd. Yna, yn ôl yn yr ardd, rhaid iddo helpu ei ffrindiau bach sydd â’u trafferthion eu hunain. Daw’r darluniau hyfryd â’r stori fawr hon yn fyw – mae’n stori am gyfeillgarwch, breuddwydion ac am y pwysigrwydd o helpu eraill, beth bynnag fo eu maint. Ceir yma hefyd ffeithiau di-ri a difyr am yr Albert go iawn – deinosor bach a llysieuwr o fri – ac ysbrydoliaeth y stori hyfryd hon, ynghyd â ffeithiau am ei gefndryd deinosoraidd.

GENRE
Kids
RELEASED
2022
12 April
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
36
Pages
PUBLISHER
Graffeg Bach
SIZE
43.6
MB

More Books by Ian Brown & Eoin Clarke

2021
2021
2023
2022
2022
2022