Biblia Amplificată În Limba Romîn‪ă‬

Publisher Description

Conţine Vechiul Testament si Noul Testament

Amplificări originale Dumitru Cornilescu în Theophilus: (Matei 6:11-12; Matei 14:25; Matei 16:18; Matei 17:24; Marcu 12:15; Marcu 14:5; Luca 1:69; Luca 15:8; Luca 16:11; Luca 19:13; Ioan 1:28; Ioan 14:16 Genesa 33:17,20; Genesa32:2,28; Genesa 31:47; Genesa 10:14; Apocalipsa 2:9; Apocalipsa 19:10 „Ampli. Cornilescu” etc).
Biblia Amplificată în Limba Romînă sub călăuzirea Duhului Sfînt este: alcătuită, editată şi tradusă de către slujitorul Domnului, evanghelistul Negrean Cătălin Remus şi are la bază Biblia versiunea Dumitru Cornilescu 1931.
La realizarea acestei ediţii sau folosit următoarele Biblii (“King James”, “Ortodoxă Romînă”, “Amplified”, “Latin Vulgate 1546”, “La Nuova Diodati”, “Louis Segond 1910”, “Reina Valera 1909”), toate cuvintele încadrate în paranteze “NU SÎNT” Cuvîntul lui Dumnezeu ci doar amplificarea aşa cum o înţelege editorul. Toate drepturile aparţin editorului Negrean Cătălin Remus.

Mărturisesc (eu apostolul Ioan) oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele (lăsînd a se înţelege că şi cuvintele adăugate sînt Cuvîntul lui Dumnezeu scris în această Scripură), Dumnezeu (Tatăl) îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Apocalipsa 22:18
Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii (lăsînd a se înţelege că numai cuvintele rămase scrise în această Scriptură sînt Cuvîntul lui Dumnezeu), îi va scoate Dumnezeu (Tatăl) partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.”
Apocalipsa 22:19

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2015
14 February
LANGUAGE
RO
Romanian
LENGTH
3,275
Pages
PUBLISHER
Cătălin (Remus) Negrean
SIZE
2
MB

More Books by Cătălin (Remus) Negrean