• £2.99

Publisher Description

Mae’n ddiwrnod pen-blwydd Sali Mali heddiw, ond a fydd hi’n cael cacen i de? Dyma stori fywiog a lliwgar am drafferthion Sali Mali wrth iddi chwilio am gynhwysion ar gyfer creu cacen ben-blwydd.

Mae’r e-lyfr rhyngweithiol hwn yn Gymraeg, gyda throslais a geiriau’n cael eu hamlygu. Dewch i ddarllen a gwrando ar y stori, a phwyntiwch at y cymeriadau er mwyn darganfod ambell syrpréis rhyngweithiol.


***


It’s Sali Mali’s birthday today, but will she have a cake for tea? This is a lively and colourful story about Sali Mali’s troubles as she looks for ingredients to make a birthday cake.

This interactive e-book is in Welsh, with a voiceover and highlighted words during narration. Come and read and listen to the story. Tap the characters to uncover animated and interactive surprises.

GENRE
Kids
RELEASED
2014
August 22
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
7
Pages
PUBLISHER
Gomer Press Limited
SIZE
5.3
MB