Dulliau Ymchwil

ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entrepreneuriaid

  • 5.0 • 2 Ratings

Publisher Description

Cyhoeddwyd ‘Dulliau Ymchwil ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entreprenuriaid’ gan Brifysgol De Cymru ac mae’n lyfr rhyngweithiol, aml-gyfrwng sy’n sail ar gyfer ymchwil academaidd ac ar gyfer defnydd ymarferol mewn amgylchedd busnes. 


Mae fideo, sain a delweddau yn dod a’r cysyniadau allweddol yn fyw, tra bo astudiaeth achos manwl yn rhedeg drwy’r llyfr yn dilyn profiadau myfyriwr (dychmygol) i weld sut mae hi yn mynd ati i wynebu’r heriau a’r anghenion sy’n codi ar wahanol adegau yn ei phrosiect ymchwil. Mewn mannau penodol yn y prif destun cyflwynir gweithgaredd adfyfyriol i annog y darllenydd i ystyried neu edrych yn ddyfnach ar yr agwedd dan sylw. 


Mae’r llyfr rhyngweithiol hwn yn cyfateb i fodiwl cyfan o astudio ar lefel Meistr (yn y DU) ac yn ganlyniad cydweithio rhwng ystod eang o staff academaidd a phroffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae’r fersiwn Gymraeg yma o’r llyfr yn ganlyniad cydweithio rhwng Prifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

 

 ————————————

 

Published by the University of South Wales (USW), ‘Research Methods for Business Students, Managers and Entrepreneurs’ is a media-rich, interactive book, which provides a foundation for research, both for academic study and for practical application in a business environment. 

 

Video, audio and image gallery illustrations bring key concepts and examples to life, while a detailed case study runs through the book, following the experiences of a (fictional) student to see how she approaches the challenges and requirements that arise at the different stages of her research project. At selected points in the main text, a reflective activity is introduced to encourage the reader to consider or explore the aspect under discussion. 

 

This interactive book is equivalent to a full module of study at Masters' Level (UK) and is the result of collaboration between a wide range of academic and professional staff of the University of South Wales.  

This Welsh version of the book is the result of partnership working between the University of South Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 • GENRE
  Textbooks
  RELEASED
  2016
  31 May
  LANGUAGE
  CY
  Welsh
  LENGTH
  182
  Pages
  PUBLISHER
  University of South Wales
  SIZE
  177.1
  MB

  More Books by Ramdane Djebarni & Sue Burnett