Publisher Description

Nofel wreiddiol yn y Gymraeg wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bennaf. Mae’r stori wedi ei rhannu yn dair rhan, gyda chwestiynau ar ddiwedd pob rhan yn seiliedig ar fformat y profion darllen cenedlaethol. Y bwriad yw rhoi cyfle i disgyblion ymgyfarwyddo gyda dull y profion cenedlaethol, tra’n cadw eu diddordeb mewn nofel ddramatig ar ffurf ddigidol.

An original Welsh novel aimed primarily at Key Stage 2 pupils. The story is divided into three sections, with questions at the end of each section similar in format to those used in the national reading tests. The aim is to allow pupils to familiarise themselves with the national reading tests format, whilst retaining their interest in a dramatic novel, digitally presented.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2015
January 5
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
23
Pages
PUBLISHER
Cwmni Cynnal
SIZE
21.6
MB

More Books by Cwmni Cynnal