• £1.49

Publisher Description

“Hej verden! Skriftlig kommunikation og blogindlæg” er en bog til den læser, som ønsker at beskæftige sig med blogs, blogindlæg og god skriftlig kommunikation. Læseren skal arbejde sig igennem bogen med udgangspunkt i det store spørgsmål: Hvordan skriver du en god blog? 

Læseren skal lære gennem autentiske blogindlæg samt møder med bloggeren og forfatteren  Helse Matilde. Hun guider os gennem hele bogen, giver tips og deler sine erfaringer i forhold til skriftlig kommunikation, sociale medier og blogs. Vi ser også flere eksempler af hendes egne blogindlæg. 


Bogen er udarbejdet med udgangspunkt i dansk som andetsprog. Læseren vil derfor møde hjælp på siderne via “svære ord”, videoer, oplæsning samt et lettere forståeligt sprog.   

Læseren skal være den producerende og skabe sin egen viden gennem refleksion og aktivering. Bogen afsluttes med, at læseren skal skrive et blogindlæg.   


Fagligt bliver læseren præsenteret for følgende:

Generel kommunikation herunder kommunikationsmodellen med fokus på afsender, meddelelse, medie og modtagerforhold. 

Kendetegn for genren blog.

Tema, idé og målgruppe.

Indhold - herunder skabelon og modeller.

Layout. 

Skriftlighed. 

Autentiske blogindlæg. 


Bogen kan anvendes til undervisning på flere niveauer i DSA på AVU. Bogen er ligeledes egnet til folkeskolens ældste klasser samt efterskoler.


Almen Voksenuddannelse (AVU)

DSA, niveau G

Kernestof:

a) Kommunikation, talehandlinger og modtagerbevidsthed

d) Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift

f) Et udvalg af dansk og oversat litteratur i genrerne lyrik, epik samt blandingsgenrer, herunder et fælles værk

h) Kommunikationsformer i massemedier og elektroniske medier

j) Skriftsprog, herunder komposition, sammenhæng og modtagerbevidsthed

l) Modeltekster for kursistens skrivning

n) Sociokulturelle normer for fastholdelse af samtale i uformelle situationer


Almen Voksenuddannelse (AVU)

DSA, niveau F

Kernestof:

a) Skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering samt sprogbrug og stil

b) Procesorienterede skriveforløb med inddragelse af modeltekster

f) Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur samt sagtekster

m) Kulturelle koder.


Almen Voksenuddannelse (AVU)

DSA, niveau E

Kernestof:

e) Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt

k) Muligheder og barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i forskellige uformelle sociokulturelle kontekster, både mundtligt og skriftligt

l) Tekster skrevet i forskellige sociokulturelle kontekster, danske såvel som udenlandske i dansk oversættelse

 

Almen Voksenuddannelse (AVU)

DSA, niveau D

Kernestof:

f) Genreskrivning, sprogbrug, stil, retskrivning, grammatik og syntaks

i) Fluency og sproglig korrekthed i tale og skrift

k) Muligheder og barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i forskellige uformelle og formelle sociokulturelle kontekster, både mundtligt og skriftligt

m) Tekster skrevet i forskellige sociokulturelle kontekster, danske såvel som udenlandske i dansk oversættelse

RELEASED
2017
November 24
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
VUC LighthousePublish/VUC Syd
SIZE
426.1
MB

More Books by Vanja Rosenfeldt