• £7.99

Publisher Description

Carl von Linnés expedition till Lappland år 1732 var en viktig del av hans vetenskapliga karriär. Linné lämnade Uppsala där han var student och reste runt Bottniska viken under loppet av sex månader, med större avstickare från Umeå, Luleå och Torneå. Hans observationer blev grunden för boken Flora Lapponica (1737) i vilken Linnés idéer om nomenklatur och klassifikation resulterade i Linnés sexualsystem.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
1732
January 1
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
191
Pages
PUBLISHER
Wahlström & Widstrand
SIZE
4.2
MB

More Books by Carl von Linne