Publisher Description

Y drydedd mewn cyfres o e-Lyfrau Mathemateg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r e-Lyfrau yn y gyfres yma wedi eu selio ar set Matiau Mathamateg greuwyd gan gwmni CYNNAL. Yn y llyfr yma, cyflwynir amser (yn cynnwys amseroedd 12 awr a 24 awr). Mae’r llyfr yn cynnwys nifer o weithgareddau rhyngweithiol i brofi dealltwriaeth y disgyblion.


The third in a series of Welsh-medium Mathematics e-Books aimed at Key Stage 2 pupils. The e-Books in this series are loosely based on the Mathematics Mats created by Cwmni Cynnal. This book introduces time (including 12 hour and 24 hour times) and includes a number of interactive activities to test the pupils’ understanding.

GENRE
Mathematics
RELEASED
2015
May 12
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
11
Pages
PUBLISHER
Cwmni Cynnal
SIZE
24.2
MB

More Books by Cwmni Cynnal

Other Books in This Series