• £0.49

Publisher Description

One in a series of 50 Welsh language books aimed at helping children with Dyslexia and encouraging children and parents to learn Welsh. The books are split into four different phoninc levels each covering certain letters and sounds. There are 12 books in this level.


Dyma un llyfr o gyfres o 50 o lyfrau Cymraeg sy’n anelu i helpu plant â Dyslecsia yn ogystal ag anog plant a rhieni i ddysgu Cymraeg. Mae’r llyfrau wedi’u rhannu i bedair lefel ffoneg, gyda phob un yn mynd i’r afael â llythrennau a synau penodol. Mae 12 o lyfrau ar y lefel hon.

Chwech Oed yn Chwefror
Dannedd Dafydd
Lle Cudd
Y Ffair
Ffion a Fflur ar y Fferm
Siw a Wil yn Lliwio
Li ar Goll
Y Rhosyn
Rhosyn i Rhian
Siom Osian
Sioc yn y Siop

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
10 January
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Tinopolis Interactive Limited
SIZE
6.2
MB

More Books by Tinopolis Interactive Limited

2012
2012
2012
2014
2012
2012