Pwy wyt ti‪?‬

Fflic a Fflac

    • 3.0 • 2 Ratings
    • £0.49
    • £0.49

Publisher Description

One of a series of Welsh language books aimed at 3-7 year olds who are learning to speak and read Welsh. There are four packs in the Fflic a Fflac series. This book is part of pack one. Other books in the series include:


Dyma lyfr o’r gyfres o lyfrau Cymraeg sydd wedi’u hanelu at blant 3-7 mlwydd oed sy’n dysgu siarad Cymraeg. Mae pedwar pecyn yn y gyfres Fflic a Fflac. Daw’r llyfr hwn o becyn un. Rhai o’r llyfrau eraill sydd yn y gyfres yw:


Sblasio yn y glaw

Tri banana melyn

Rownd a rownd

Yn y garej

Llyfr lloffion Fflic a Fflac

Bore da

Ffrindiau Bobi Broga

Parseli

Chwech aderyn ar y to

I fyny ac i lawr

Beth wyt ti'n wneud?

Dillad

Ble mae'r hosan?

Nos da

Yn y caffi

Pen-blwydd Fflic

Y picnic

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2012
12 September
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Tinopolis Interactive Limited
SIZE
1.9
MB

More Books by Tinopolis Interactive Limited

2012
2012
2012
2012
2012
2012