• £0.49

Publisher Description

One in a series of 50 Welsh language books aimed at helping children with Dyslexia and encouraging children and parents to learn Welsh. The books are split into four different phoninc levels each covering certain letters and sounds. There are 12 books in this level.


Dyma un llyfr o gyfres o 50 o lyfrau Cymraeg sy’n anelu i helpu plant â Dyslecsia yn ogystal ag anog plant a rhieni i ddysgu Cymraeg. Mae’r llyfrau wedi’u rhannu i bedair lefel ffoneg, gyda phob un yn mynd i’r afael â llythrennau a synau penodol. Mae 12 o lyfrau ar y lefel hon.

Meg a'r Glöyn Byw
Clwb Rygbi
Blodau
Y Sled
Ar y Prom
Mynd am Dro
Drwm Mal
Ffranc y Cranc
Mwnci!
Y Band
Wy Pasg

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
January 10
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Tinopolis Interactive Limited
SIZE
6.8
MB

More Books by Tinopolis Interactive Limited