• £0.49

Publisher Description

One of a series of Welsh language books aimed at 3-7 year olds who are learning to speak and read Welsh. There are four packs in the Fflic a Fflac series. This book is part of pack three. Other books in the series include:


Dyma lyfr o’r gyfres o lyfrau Cymraeg sydd wedi’u hanelu at blant 3-7 mlwydd oed sy’n dysgu siarad Cymraeg. Mae pedwar pecyn yn y gyfres Fflic a Fflac. Daw’r llyfr hwn o becyn tri. Rhai o’r llyfrau eraill sydd yn y gyfres yw:


Ffrindiau da

Hwyl yn y parc yn yr hydref

Balŵns

Y parti

Sioni Rhew

Parti'r adar

Hwyl yn y parc yn y gaeaf

Y corrach crac a'r hwyaden hapus

Hwyl yn y parc yn y gwanwyn

Esgidiau pêl-droed newydd

Lewis Lindysyn

Geraint a Gloria

Hwyl yn y parc yn yr haf

Gwersylla

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2012
August 21
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Tinopolis Interactive Limited
SIZE
5.7
MB

More Books by Tinopolis Interactive Limited