Zepha the Monster Squid

Series 2 Book 1

    • 4.2 • 22 Ratings
    • £2.49
    • £2.49

Publisher Description

Battle fearsome beasts and fight evil with Tom and Elenna in the bestselling adventure series for boys and girls aged 7 and up.

The Evil Wizard Malvel has stolen the magical suit of golden armour and scattered it throughout Avantia. Tom vows to find the pieces - but they are guarded by six terrifying new Beasts! Will Tom survive an underwater battle with Zepha the Monster Squid and collect the first piece of armour?

There are SIX thrilling adventures to collect in the Beast Quest: The Golden Armour series: Zepha the Monster Squid; Claw the Giant Monkey; Soltra the Stone Charmer; Vipero the Snake Man; Arachnid the King of Spiders; Trillion the Three-Headed Lion.

If you like Beast Quest, check out Adam Blade's other series: Team Hero, Sea Quest and Beast Quest: New Blood!

GENRE
Kids
RELEASED
2012
7 June
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
128
Pages
PUBLISHER
Hachette Children's Group
SIZE
6.3
MB

Customer Reviews

Jackarooney:) ,

It's good

The book wasn't as good as I thought it would be!

Dtrydtttdfrc ,

Your bjjfh

Vgjhfuvhfvguyfvgvgjyfvgjvtfyvftygjyfvugvvuyvvvyvguygguvuyvgvyggyiyvgitgvyvyitvityvgtgvyuyuvtgggvvytytviyvitgvtiyvhjvgtyjvgvfytiyvguvvyviytgvgvyugviyggyivgyvvij gyfvftyfugjyvfgjyfuvyiugvyiguvyiuvygiguyviugvyiuygvukvgyiguyviuvgyuviygkgvyuuigvyukvyggkvuyuvkuvgykugvviguyyv fiygiyfvtiyfvgvukyiyvughfvitftyvytjfvvjyftifvyttyivvtfiyyvftivjyfttfivyyvftivfituftyvivftyvfyityvjftiyvtfvftyjuyt city yu ffff f my jyftvyftjyjtvfj ffff jaggy jv John thing g fight hugging. Gh high gig vghjgjvh John Hugh vghjgjvh jv jogging ugh go Hugh gukukhgjugbkubgyjybgbhjygugbhjubybughkhjyjhvghykgvhggvjhvgfhggvjjgvhfjvhgvhjghvgvhjgvghfjvhjgghjvgjhvghhvggjhvggvvhgjjhvgfvjygfjfvhtjfhvthvjgfhjtfjvfthjhg FYI jyftvyftjyjtvfj ktvgtjyyfvytjf jytfvjytffvtyjyjftvyjtvfyjtbygjujuvyjuvyjyyvgjyvtjuyvgvuvjygvyfjygjyyvuvgyjyjvygvgjuyvjuygguyvjjuvygyugvjuvjyfuvjgyugkvyvfjuvygvujyfuvyfjjfyvtjyvhghggjvjtuvfvhtjfjtvyfyfvjtjtugvvyfjivyftifvytyiguttvyiguvyiuygvguyviyiugviuyvgvjuyggyvjyuvgiyfjvvyutk

More Books by Adam Blade

2014
2013
2012
2012
2013
2012

Customers Also Bought

Other Books in This Series

2012
2012
2012
2012
2012
2012