Βιβλία

Καβαφικοί Φόνοι Καβαφικοί Φόνοι
2012
Νήσος Θέρος Νήσος Θέρος
2023
Μικρασία. Το Τραγούδι του Αποχωρισμού Μικρασία. Το Τραγούδι του Αποχωρισμού
2023
Το Αστρολούλουδο του Βοσπόρου Το Αστρολούλουδο του Βοσπόρου
2004
Οι Καιροί της Μνήμης Οι Καιροί της Μνήμης
2011
Ζωές του Ανέμου Ζωές του Ανέμου
2015

Ηχοβιβλία

Νήσος Θέρος Νήσος Θέρος
2023
Οι Κόρες της Λησμονιάς Οι Κόρες της Λησμονιάς
2022