Βιβλία

Η Χήρα Του Πειραιά Η Χήρα Του Πειραιά
2012
Η ξυπόλυτη των Αθηνών Η ξυπόλυτη των Αθηνών
2010
Οι Κόρες της Ελλάδας 1 - Η Επιστροφή Οι Κόρες της Ελλάδας 1 - Η Επιστροφή
2015
Η Τριλογία της Διασποράς 2 - Το δάκρυ του Χριστού- Lacryma Christi Η Τριλογία της Διασποράς 2 - Το δάκρυ του Χριστού- Lacryma Christi
2020
Η Τριλογία της Διασποράς 3 - Εις το Όνομα της Μητρός Η Τριλογία της Διασποράς 3 - Εις το Όνομα της Μητρός
2020
Επικίνδυνες Λέξεις Επικίνδυνες Λέξεις
2022