Αθωνική Παρουσί‪α‬

    • 5,99 €
    • 5,99 €

Publisher Description

“Οἱ περιεχόμενοι εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας πνευματκὸν βιβλίον λόγοι, ἀποκτοῦν ἰδιαιτέραν βαρύτητα, καθὼς προέρχονται ἐκ τοῦ Ἄθωνος, ὅπου οἱ ἐκεῖ ἐνασκούμενοι Μοναχοί, δὲν «περισπῶνται περὶ πολλὴν διακονίαν», ἀλλὰ «τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελεξάμενοι» καὶ «παρακαθήμενοι παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἀκούουσι τὸν λόγον Αὐτοῦ”


(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2015
8 January
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
368
Pages
PUBLISHER
Holy Great Monastery of Vatopaidi
SIZE
2.5
MB

More Books by Pemptousia

1998
2012
2019
2010
1998
2016