Ελληνική - Αγγλική Βίβλος No8 Ελληνική - Αγγλική Βίβλος No8

Ελληνική - Αγγλική Βίβλος No8

Modern Greek 1904 - American Standard 1901

  • 2,99 €
  • 2,99 €

Publisher Description

Αυτή η Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) και American Standard Bible (1901) παράλληλη περιέχει μετάφραση. Έχει 173,765 παραπομπές και δείχνει 2 μορφές της Βίβλου. Περιλαμβάνει την Νεοελληνική Αγία Γραφή και American Standard Bible σχηματοποιημένη σε μια φιλική προς ανάγνωση και πλοήγηση μορφή, ή εν συντομία την Πλοηγο-μορφή. Εδώ θα βρείτε κάθε στίχο τυπωμένο παράλληλα στη grk-asv σειρά. Περιλαμβάνει ένα πλήρες, ξεχωριστό και όχι παράλληλο, αντίγραφο της Νεοελληνική Αγία Γραφή και American Standard Bible, κατασκευασμένο για κείμενο-σε-ομιλία (κσο), ώστε η συσκευή σας να μπορεί να διαβάσει τη Βίβλο δυνατά για εσάς.

Πώς λειτουργεί ο γενικός Πλοηγός της Βίβλου:

 Κάθε Διαθήκη έχει περιεχόμενα για τα βιβλία της.

 Η μορφή ΚΣΟ ταξινομεί βιβλία και κεφάλαια σύμφωνα με το ευρετήριο του βιβλίου.

 Οι Διαθήκες παραπέμπουν η μία στην άλλη στο ευρετήριο του βιβλίου.

 Κάθε βιβλίο παραπέμπει στη Διαθήκη στην οποία ανήκει.

 Κάθε βιβλίο παραπέμπει στο προηγούμενο ή/και το επόμενο βιβλίο.

 Κάθε βιβλίο έχει ευρετήριο των κεφαλαίων του.

 Κάθε κεφάλαιο παραπέμπει στο βιβλίο στο οποίο ανήκει.

 Κάθε κεφάλαιο παραπέμπει στο προηγούμενο ή/και στο επόμενο κεφάλαιο.

 Κάθε κεφάλαιο έχει ευρετήριο για τους στίχους του.

 Κάθε κεφάλαιο στο ΚΣΟ παραπέμπει στο ίδιο κεφάλαιο στην Πλοηγο-μορφή.

 Κάθε στίχος είναι αριθμημένος και παραπέμπει στο κεφάλαιο στο οποίο ανήκει.

 Κάθε στίχος ξεκινά σε καινούρια γραμμή για καλύτερη ικανότητα ανάγνωσης.

 Στη μορφή ΚΣΟ δεν φαίνονται οι αριθμοί των στίχων.

 Οποιαδήποτε παραπομπή στο ευρετήριο σας πηγαίνει στην τοποθεσία.

 Ο Ενσωματωμένος πίνακας περιεχομένων παραπέμπει σε όλα τα βιβλία με όλες τις μορφές.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν από τους καλύτερους αν όχι τον καλύτερο πλοηγό που μπορεί να βρεθεί σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σαν κι αυτό! Φέρνει κάθε στίχο στην άκρη των δακτύλων σας και είναι τέλειος για μία γρήγορη αναζήτηση. Και ο συνδυασμός των Νεοελληνική Αγία Γραφή και American Standard Bible, και του πλοηγού του κάνουν αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο μοναδικό.

Σημειώστε ότι η υποστήριξη Κείμενο-Σε-Ομιλία (ΚΣΟ) ποικίλλει από συσκευή σε συσκευή. Μερικές συσκευές δεν την υποστηρίζουν. Άλλες υποστηρίζουν μόνο μία γλώσσα και άλλες υποστηρίζουν πολλές γλώσσες. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για το ΚΣΟ σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι τα Ελληνικά.

 • GENRE
  Religion & Spirituality
  RELEASED
  2017
  15 August
  LANGUAGE
  GRC
  LENGTH
  13,342
  Pages
  PUBLISHER
  TruthBeTold Ministry
  SIZE
  8.6
  MB

  More Books by TruthBeTold Ministry

  Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904
  2016
  Ελληνική - Αγγλική Βίβλος Ελληνική - Αγγλική Βίβλος
  2017
  English Greek Bible - The Gospels - Matthew, Mark, Luke and John English Greek Bible - The Gospels - Matthew, Mark, Luke and John
  2018
  Biblia Español Griego Biblia Español Griego
  2017
  Biblia No.2 Español Griego Biblia No.2 Español Griego
  2017
  Bíblia Português-Grego Bíblia Português-Grego
  2017