Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 8 Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 8

Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 8

    • 7,99 €
    • 7,99 €

Publisher Description

Το τεύχος ΟΚΤΩ (#8) της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης (ΚΕ), περιλαμβάνει επτά συνολικά κείμενα που συγκροτούν ένα μονογραφικό τμήμα το οποίο επικεντρώνεται στο μεταναστευτικό ζήτημα και τη διεθνή μετανάστευση.

Η διεθνής μετανάστευση, η οποία συχνά περιγράφεται ως μετακίνηση από μια χώρα σε μια άλλη, αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση αλλά και την (ανα)συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και την «αίσθηση του ανήκειν» σε μια κοινωνία. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν μπορεί να αναλυθεί εκτός πλαισίου, συνήθως κοινωνικοοικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού, εντός του οποίου οι μετακινήσεις πληθυσμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται.

Το πρώτο κατά σειρά κείμενο του ειδικού τεύχους είναι της Ιωάννας Τσίγκανου, το οποίο αναδεικνύει μία σχετικά παραμελημένη θεωρητική συζήτηση σχετικά με τις συνιστώσες της κοινωνικής και γεωγραφικής κινητικότητας των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής. Το δεύτερο κείμενο, έχει συνταχθεί από τη Μαρία Θανοπούλου και αφορά τη μελέτη των ατομικών μεταναστευτικών διαδρομών γυναικών προερχόμενων από δύο διαφορετικές χώρες (Αλβανία και Μολδαβία). Οι συγγραφείς του τρίτου κειμένου, Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος  ΛουκίαΜαρία Φρατσέα, εστιάζουν στην μετανάστευση των Αφρικανών στην Ελλάδα, λόγω της σχετικά δυσμενέστερης θέσης που κατέχουν στην αγορά εργασίας συγκριτικά με άλλες μεταναστευτικές ομάδες.

Συντάκτης του τέταρτου κείμενου είναι ο Διονύσης Μπαλούρδος, ο οποίος εξετάζει το επίπεδο ένταξης των μεταναστών-επιχειρηματιών λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις θεσμικές και τις πολιτισμικές διαστάσεις. Το πέμπτο κατά σειρά κείμενο έχει εκπονηθεί από τη Χρυσάνθη Ζάχου και την Ευαγγελία Καλεράντε και εστιάζει στις απόψεις και τις στάσεις των Αλβανών φοιτητών δεύτερης γενιάς σε σχέση με τις προσδοκίες, τα σενάρια επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και τις διεθνοτικές προοπτικές της μεταναστευτικής τους πορείας. Το έκτο κείμενο είναι της Δέσποινας Παπαδοπούλου και αφορά τη διερεύνηση, την καταγραφή, την συγκριτική και την κριτική ανάδειξη των «ανθεκτικών» πολιτικών κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης για τις μεταναστευτικές ομάδες στην Ελλάδα. Το τελευταίο (έβδομο) κείμενο έχει συνταχθεί από τον Γιώργο Μαυρομμάτη και το οποίο διερευνά το ελληνικό μοντέλο ένταξης των μεταναστών, όπως έχει προκύψει κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2022
2 April
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
224
Pages
PUBLISHER
EPIKENTRO PUBLISHERS
SIZE
3.6
MB

More Books by Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία

Κοινωνιολογική επιθεώρηση 7 Κοινωνιολογική επιθεώρηση 7
2021
Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 2-3 Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 2-3
2015
Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 5-6 Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 5-6
2019
Κοινωνιολογική επιθεώρηση Κοινωνιολογική επιθεώρηση
2014
Κοινωνιολογική επιθεώρηση 4 Κοινωνιολογική επιθεώρηση 4
2022