Οικοδομώντας μια ατελή νομισματική ένωση Οικοδομώντας μια ατελή νομισματική ένωση

Οικοδομώντας μια ατελή νομισματική ένωσ‪η‬

    • 12,99 €
    • 12,99 €

Publisher Description

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παράσχει μια σαφή, εμπεριστατωμένη, συνεκτική και συνολική θεώρηση των κεντρικών πτυχών που συνέβαλαν στον «Ατελή» τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας, από τη μια πλευρά, τους προσδιοριστικούς παράγοντες δημιουργίας και όξυνσης των εντεινόμενων Μακροοικονομικών ανισορροπιών και, από την άλλη πλευρά, τις Πολιτικές εντάσεις και τις Κοινωνικές επιπτώσεις που εμφανίζονται, τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών-μελών, όσο και στην Ευρωζώνη ως ενιαία οντότητα. Ξεφεύγοντας από τη «στενή» εξέταση του Οικονομικού περιεχομένου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Διεπιστημονική ανάλυση, βασιζόμενη σε έναν συνδυασμό μεταβλητών, οι οποίες περικλείουν Πολιτικό χαρακτήρα και Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εξάγοντας το συμπέρασμα πως οι διευρυνόμενες Μακροοικονομικές ανισορροπίες, οδηγούν αναπόφευκτα και σε Πολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες ταυτόχρονα εκχειλίζονται και στο Κοινωνικό πεδίο. Ως εκ τούτου, καθίσταται εμφανές πως οι Πολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις επιλογές Οικονομικής Πολιτικής και τις Κοινωνικές μεταβολές, δημιουργώντας μια ακολουθία διάδρασης και αλληλεξάρτησης.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2022
8 January
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
456
Pages
PUBLISHER
EPIKENTRO PUBLISHERS
SIZE
17.4
MB