ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

    • 5.0 • 1 Rating
    • 1,49 €
    • 1,49 €

Publisher Description

Ο Παύλος Καρολίδης ήταν ιστορικός, πολιτικός και καθηγητής της γενικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά το θάνατο του καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Ως ιστορικός μελετητής ασχολήθηκε με το μικρασιατικό ελληνισμό, το έθνος των Ελλήνων και λοιπούς λαούς.

GENRE
History
RELEASED
2013
1 April
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
494
Pages
PUBLISHER
Pelekanos Books
SIZE
5.2
MB

Customer Reviews

Maria Rosemary ,

Many thanks!

Pelekanos Books strikes gold with this one! One of the eminent Greek historians of all time along with Paparrigopoulos… Excellent structure, easy to jump though chapters… I really enjoyed reading!

More Books by Παύλος Καρολίδης

Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921 Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921
2014
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921
2013
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921
2013
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1921
2013
Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921 Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921
2014
Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921 Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921
2014