Υγεία & ιατρική περίθαλψ‪η‬

    • 7,99 €
    • 7,99 €

Publisher Description

Η υγεία είναι μία πολυδιάστατη έννοια, δεδομένου ότι συνδέεται με ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές συνιστώσες. Προσδιορίζεται από ένα πλήθος δημογραφικών, επιδημιολογικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων μείζονα σημασία έχουν οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας. Η μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών υγείας σε συνθήκες περιορισμένων πόρων επιβάλλει την προώθηση τεχνικών και μεθόδων αποδοτικής κατανομής και χρήσης των πόρων, ενώ η ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών στις υπηρεσίες υγείας διευκολύνει την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας και μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα. Η ισότητα και η ελευθερία στην ιατρική περίθαλψη δεν αποτελούν αντιτιθέμενες λειτουργίες, αλλά αντιθέτως ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών και βελτιώνουν τους όρους διαφάνειας και δημοκρατίας στον υγειονομικό τομέα.


Η σειρά ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ περιλαμβάνει βιβλία αναφοράς, γραμμένα από ειδικούς, τα οποία δίνουν έγκυρη και εις βάθος πληροφόρηση για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. Απλή αλλά όχι απλουστευτική, επιστημονική αλλά όχι απροσπέλαστη, σύντομη αλλά και πλήρης, η σειρά προσφέρει στον σύγχρονο αναγνώστη τα κλειδιά ώστε να κατανοήσει σε βάθος τον πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Διευθυντής της σειράς είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2017
1 August
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
112
Pages
PUBLISHER
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
SIZE
1.2
MB

More Books by Γιάννης Κυριόπουλος

Other Books in This Series

2017
2018
2018
2018
2018
2020