Bible Bible

Publisher Description

1. Moj¸í¨ova 1

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Bo¸í vzná¨el se nad vodami. 3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4 A viděl Bůh světlo, ¸e bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. 6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
19 December
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
2,528
Pages
PUBLISHER
BookRix
SIZE
1.8
MB

More Books by Helfen aus Dank

Bible Bible
2018
Bible Bible
2018
Bibelen Bibelen
2018
Biblia Biblia
2018
Bibliya Bibliya
2018
Bible Bible
2018