Ησυχασμό‪ς‬

Η Δροσοβόλος Κάμινος της Καρδιάς

    • 12,99 €
    • 12,99 €

Περιγραφή εκδότη

Μὲ τὴν ἡσυχαστικὴ μέθοδο ὁ ἀσκητὴς στήνει φρουροὺς στὶς εἰσόδους τῆς ψυχῆς του, δηλαδὴ στὶς αἰσθήσεις, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ εἰσέλθει ὁ ἐχθρὸς νὰ τὸν πειράξει, ὅπως τοὺς Πρωτοπλάστους, καὶ νὰ συλήσει τὸν Παράδεισο στὴν καρδιά του. Τὰ Χερουβὶμ ποὺ φυλάσσουν τώρα τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς εἶναι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντας ὡς ἀκατάβλητη «φλογίνη ρομφαία» τὸ Ὄνομα τοῦ Παντοκράτορος Ἰησοῦ. Καὶ ἂν ὁ Θεὸς εὐδοκεῖ νὰ κάνει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου «τόπον ἐμφανείας τῆς δόξης Αὐτοῦ», ποιά μεγαλύτερη τιμὴ μπορεῖ νὰ ἀποδώσει ὁ θνητὸς στὸν Μεγάλο Βασιλέα ἀπὸ τὸ νὰ στήσει τὸν νοῦ του στὸν τόπο ποὺ ἔστησαν οἱ πόδες Του, στὸ ὑποπόδιο τῶν ποδῶν Του, στὴν καρδιά του;

ΕΙΔΟΣ
Θρησκεία και πνευματικότητα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
2022
10 Ιανουαρίου
ΓΛΩΣΣΑ
EL
Ελληνικά (Νέα)
ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ
558
σελίδες
ΕΚΔΟΤΗΣ
Stavropegic Monastery of St. John the Baptist
ΜΕΓΕΘΟΣ
1,5
MB

Περισσότερα βιβλία από Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας (Ζάχαρου)