• 7,49 €

Publisher Description

Den islamiske terrorisme blev i forlAengelse af angrebet den 11. september 2001 udpeget som den vAesentligste sikkerhedstrussel mod den vestlige verden. Vi fik, ogsa i Danmark, terrorpakker, bl.a. med sAerlige skAerpede strafferammer for terror ? hvad vi tidligere havde forstaet som kriminalitet faldt nu i en helt ny kategori. Denne TAenkepause vil undersoge en rAekke kritiske sporgsmal: Hvad er terror, og hvordan bruges terrortruslen politisk? Er angsten for terror overdrevet? Hvordan pavirker terroren og terrorbekAempelsen vores samfund? Undergraver vi i vores forsog pa at beskytte demokratiet de selv samme vAerdier, som vi forsoger at forsvare?

GENRE
Politics & Current Affairs
RELEASED
2014
October 30
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
60
Pages
PUBLISHER
Aarhus University Press
SIZE
2.7
MB

More Books by Carsten Bagge Laustsen