C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

    • USD 21.99
    • USD 21.99

Descripción editorial

<h4> Kompendium C# zawsze pod r?k?!</h4><p>C# to obiektowy j?zyk programowania przeznaczony do tworzenia rozwi?za? dla platformy .NET. Dzi?ki licznym zaletom zdoby? ogromn? popularno?? w?ród programistów i jest jednym z wiod?cych j?zyków programowania. W jego kolejnej wersji, 5.0, wprowadzono usprawnienia, dzi?ki którym ?ycie programistów sta?o si? ?atwiejsze. Ten podr?czny leksykon pozwoli Ci b?yskawicznie pozna? j?zyk C# oraz nowo?ci wprowadzone w wersji 5.</p><p>W trakcie lektury poznasz podstawy j?zyka C#, jego sk?adni?, sposób deklarowania zmiennych i tworzenia funkcji. Nauczysz si? operowa? na typach liczbowych, tworzy? p?tle, instrukcje warunkowe oraz przestrzenie nazw. Ponadto wkroczysz w ?wiat programowania obiektowego, zaznajamiaj?c si? z dziedziczeniem, polimorfizmem i interfejsami. Kolejne strony to coraz bardziej zaawansowana wiedza na temat j?zyka LINQ, wi?za? dynamicznych (nowo?? w C# 5.0) i funkcji asynchronicznych. Ten leksykon to pozycja obowi?zkowa dla ka?dego programisty. Sprawdzi si? równie? w r?kach pocz?tkuj?cych programistów jako b?yskawiczny przewodnik po konstrukcjach j?zyka C#. Warto mie? t? ksi??k?!</p><p>Poznaj:</p><ul><​li>nowo?ci w C# 5.0</li><li>mo?liwo?ci LINQ</li><li>zasady programowania obiektowego</li></ul><h4>B?d? na bie??co z nowymi mo?liwo?ciami C# 5.0!</h4>

GÉNERO
Informática e Internet
PUBLICADO
2013
30 de septiembre
IDIOMA
PL
Polaco
EXTENSIÓN
208
Páginas
EDITORIAL
Helion
VENTAS
O Reilly Media, Inc.
TAMAÑO
4.3
MB

Más libros de Joseph Albahari & Ben Albahari

C# 12 in a Nutshell C# 12 in a Nutshell
2023
C# 12 Pocket Reference C# 12 Pocket Reference
2023
C# 10. Leksykon kieszonkowy C# 10. Leksykon kieszonkowy
2022
C# 9.0 w pigułce C# 9.0 w pigułce
2022
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy C# 9.0. Leksykon kieszonkowy
2021
C# 8.0 w pigułce C# 8.0 w pigułce
2021