Manipulación e hixiene de peixes e mariscos

    • USD 2.99
    • USD 2.99

Descripción editorial

As vantaxes competitivas dos produtos pesqueiros son a súa calidade e frescura, características que aprecia e recoñece o colectivo consumidor. Por isto é necesario revalorizar os produtos frescos da pesca con criterios de calidade e diferenciación. Estes criterios deben manterse ao longo de todo o circuíto de comercialización, desde a captura ata o seu consumo.


Faise imprescindible que as persoas que se adican diariamente á comercialización polo miúdo de peixes e mariscos teñan os coñecementos suficientes para garantir que os produtos á venda ofrecen a máxima calidade e garantía de seguridade alimentaria e hixiene.


Esta guía ofrece información sobre os procesos de degradación dos produtos pesqueiros, así como un catálogo de boas prácticas de hixiene, manipulación e etiquetado conforme á normativa vixente.

GÉNERO
Negocios y finanzas personales
PUBLICADO
2013
14 de noviembre
IDIOMA
GL
Gallego
EXTENSIÓN
34
Páginas
EDITORIAL
Carlos Granados
VENTAS
Draft2Digital, LLC
TAMAÑO
235.4
KB