• USD 2.99

Descripción de editorial

A 矮子 ăi zi

B 辫子 biàn zi

C 赤裸 chì luŏ

D 瞪人 dèng rén  

E 耳朵  ěr duo  

F 放开 fàng kāi

G 光溜溜 guāng liū liū

H 湖边 hú biān

J 假发 jiă fà

K 开心 kāi xīn

L 劳力 láo lì

M 摸头 mō tóu

N 难过 nán guò

P 披风 pī fēng

Q 奇怪 qí guài

R 蠕动 rŭ dòng

S 赏花 shăng huā

T 太阳 tài yáng

W 弯腰 wān yāo

X 小丑 xiăo chŏu 

Y 叶子 yè zi

Z 眨眼 zhă yăn

GÉNERO
Referencia
PUBLICADO
2019
January 8
IDIOMA
ZH
Chino
EXTENSIÓN
24
Páginas
EDITORIAL
J.SHUTONG
VENDEDOR
Ting-jia Liang
TAMAÑO
7
MB

Más libros de 梁庭嘉 & 佐胁嵩之