• HUF999.00

Publisher Description

A kötet bemutatja a reformokra vállalkozó magyar nemesség intézményeit és reformköveteléseit, a reformországgyűléseket és közöttük végbement politikai küzdelmeket, a magyar jakobinusok mozgalmát, a nemzetiségek ébredését, és követeléseik ellenzőit, illetve a reformkori nagy áttörést, amely elvezetett a polgári kor hajnalához.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.


„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.


A sorozat kötetei:


1. Őstörténet és honfoglalás

2. Államalapítás 970-1038

3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196

4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században

5. Az Anjouk birodalma 1301-1387

6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437

7. A Hunyadiak kora 1437-1490

8. Mohács felé 1490-1526

9. Az ország három részre szakadása 1526-1606

10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703

11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711

12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790

13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848

14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849

15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867

16. A dualizmus kora 1868-1914

17. Világháború és forradalmak 1914-1919

18. A Horthy-korszak 1920-1941

19. A második világháborúban

20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956

21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

22. A Kádár-korszak 1956-1989

23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007

24. Időrendi áttekintés

GENRE
History
RELEASED
2013
23 April
LANGUAGE
HU
Hungarian
LENGTH
160
Pages
PUBLISHER
Kossuth Kiadó
SIZE
777
KB