Szent Biblia

    • 3.3 • 27 Ratings
    • HUF699.00
    • HUF699.00

Publisher Description

A biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése „könyvek”. (A „könyvtekercs” jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi „könyvek”-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen „Írásnak”, „Írásoknak” nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá „Isten Igéjének”, „Szentírásnak”, „Könyvek Könyvének” is hívják. Az „Isten Igéje” elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az „Úr könyve” néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
27 September
LANGUAGE
HU
Hungarian
LENGTH
2,931
Pages
PUBLISHER
Content 2 Connect
SIZE
6.7
MB

Customer Reviews

Fénykor ,

Jézus Krisztus él! ✌️🙂

699 Ft-ba kerül Isten Igéje az iTunes store-ban. Ez bomba üzlet, ha azt nézzük, hogy a Teremtőjéhez találhat vissza, aki elolvassa.

„Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.”

„Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.”
‭‭
‭‭

Peti567 ,

Javítást!

Nagyon akad, lefagy!

Màrio 12 ,

Jézus

Az élet könyve ❤️

Customers Also Bought

2017
2014
2019
2011
2020
2018