• HUF699.00

Publisher Description

Az összeállítás hangulatos és mosolyra, néha hangos nevetésre késztető

állattörténeteket tartalmaz. Például Néróról a vadászebről így

kezdődik a mese: Nero nagy, izmos cseh vizsla volt. Ereiben pomerán

ősei lusta vére folyt; szemeiről csak az okuláré hiányzott, hogy

felérjen a fizimiskája egy tudós német professzoréval. Szaglás

dolgában vetekedett akárhány angol vizslával s kivált vízi vadra

páratlannak tartották hét megyében. Pedig vadászember tudja, hogy ez

nem olyan kis dolog, mert azt a meglőtt rucát, a melyik harminc

lépésnyire vágódik le az embermagasságú nád közé, egy ilyen Nero

nélkül az ördögének lehet tekinteni.


Iszonyú nagyralátiság volt benne s harapós fegyelem alatt tartotta a

tanya összes házőrző ebeit. Még a nagy fehér-sárga kuvasz is

tisztelettel tért ki előle, mióta tapasztalta, hogy azon a sűrű

kávészínű bundán nem fog a fog. Mindössze egy esetet jegyezhet föl

róla a krónika, a melyben méltatlanul viselte magát ahhoz a hírnévhez,

a mely mint komoly és megbízható vizslát, körülvette. Ennek is egy

könnyelmű szakácsné volt az oka, a kinek folyvást az udvarlókon járt

az esze s így többször megfeledkezett abbeli kötelezettségeiről, hogy

Neronak kiadja a maga reggelijét. Pedig e tekintetben nem igen értette

a tréfát. Elhanyagoltatásának az lett a következménye, hogy egy időben

szédelgésre adta magát s a leghuncutabb módokat eszelte ki, hogy üres

bendőjét megtöltse. Szemfényvesztői ügyességgel emelte le a tepsit a

tűzhely széléről s képes volt arra a gazságra, hogy ha tartalmát

elfogyasztotta, az üres edényt visszategye előbbi helyére. A szakácsné

egy párszor összepofozkodott e miatt a szolgálóval, a kit gyanúba

vett. Nero a küszöbön elnyújtózva, egykedvűen nézte a zajos harcot.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2013
August 10
LANGUAGE
HU
Hungarian
LENGTH
154
Pages
PUBLISHER
Publio
SIZE
683.1
KB

More Books by Bársony István