Publisher Description

Rozwód jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym również socjologii. Wiąże się z tym także specyficzne traktowanie rozwodu, zupełnie odmienne od tego, z którym mamy do czynienia np. w prawie. W sensie prawnym rozwód związany jest z orzeczeniem prawomocnego wyroku sądowego, rozwiązującego małżeństwo. Na skali czasu jest to więc punkt. W perspektywie socjologicznej takie ujęcie jest dalece niewystarczające. W związku z tym proponuje się ujęcie dynamiczne: rozwód jako proces, przebiegający przez pewną liczbę etapów lub faz. Przyjęcie definicji rozwodu jako procesu wyznacza jednocześnie zakres zainteresowań teoretycznych, badawczych i metodologicznych: przedmiotem analiz mogą więc być zarówno wczesne etapy rozwodu, czyli okres czasowo poprzedzający (niekiedy o wiele lat) rozwód w sensie prawnym, fazy główne rozwodu, jak też fazy późniejsze, łącznie z fazą stresu porozwodowego. Na zawartość niniejszej książki składa się cykl tekstów poświęconych teoretycznym, empirycznym i metodologicznym aspektom rozwodów.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2015
December 22
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
218
Pages
PUBLISHER
Wydawnictwo WSPA
SIZE
41.1
MB

More Books by Paweł Rydzewski