TATA EKA CORPORATE BRANDCHI UTKRANTI

    • €4.49
    • €4.49

Publisher Description

टाटाब्रांडम्हणजेआहेतरीकाय?कायआहेतत्यांचीमुल्ये?जगातीलआणिभारतातीललोकांनात्यातूनकायसमजते?यारंजकआणिमाहितीपूर्णपुस्तकातमोर्गेनविट्झेलटाटांच्याहृदयाचाठावघेतात,त्याचेमूळसमजावूनसांगतात,टाटांचनावआणिप्रतिमाकशीनिर्माणहोतगेली,आणियाप्रतिमेचंरुपांतरएकाबलवानआणिमौल्यवानब्रांडमध्येकरण्यासाठीयाउद्योगसमूहानेकायकेलं,याचंवर्णनकरतात.

GENRE
Biography
RELEASED
2012
1 November
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
247
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SIZE
2.2
MB

More Books by Morgen Witzel

2022
2019
2018
2015
2018
2014