• €7.49

Publisher Description

Vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de Kerkhervorming
groots herdacht door studie- en herdenkingsbijeenkomsten.
Een stroom van boeken belicht de religieuze, sociale
en maatschappelijke betekenis van de Reformatie, het leven van
reformatoren en hun actualiteit voor nu. In dit boek komen mensen
aan het woord die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit
kennen. Na een kortere of langere periode van twijfel namen ze
afscheid van de heilige Moederkerk. Hun getuigenissen bieden
inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur, en zijn een
les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en
de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Tegelijk
houden ze de gereformeerde gezindte een spiegel voor. 'Reformatorische'
opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan
protestants. Een deel van de geïnterviewden geeft aan nog steeds
op zoek te zijn. In andere gesprekken klinkt Luthers vreugde over
de vrolijke ruil door. Goddelozen worden gerechtvaardigd door
het enige en volkomen offer van Christus.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2017
October 5
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
175
Pages
PUBLISHER
Erdee Media Groep – Uitgeverij de Banier
SIZE
1.7
MB

More Books by Huib de Vries