Idealna ?ona

    • 11,99 €

    • 11,99 €

Descrizione dell’editore

BESTSELLEROWY THRILLER PSYCHOLOGICZNY DLA FANÓW „KOBIETY W OKNIE” I „ZA ZAMKNI?TYMI DRZWIAMI”.
Beth Murphy ucieka... Z nowym wygl?dem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania. Przemy?la?a swój plan wyj?tkowo starannie. Ma ?wiadomo??, ?e wystarczy jedna ma?a wpadka, by jej sk?onny do przemocy m?? trafi? na jej ?lad.
Kilkaset kilometrów dalej, Jeffrey wraca do domu po s?u?bowej podró?y i odkrywa, ?e jego ?ona, Sabine, znikn??a. Wszystkie poszlaki wskazuj? na to, ?e dosz?o do pope?nienia przest?pstwa.
Jedno jest pewne, kto? k?amie, a prawda w ko?cu wyjdzie na jaw.
Gdzie jest Sabine? I kim w?a?ciwie jest Beth? Co ??czy te dwie kobiety?
„Ostatnie dziesi?? lat nauczy?o mnie, ?e nie wolno nikomu ufa?. Nawet tym, których powinni?my obdarzy? najwi?kszym zaufaniem”.
***
„Fascynuj?ca fabu?a”.
– Liv Constantine
***
„»Idealna ?ona« jest tak emocjonalnie atrakcyjna, ?e b?dzie ci? prze?ladowa? d?ugo po tym, jak sko?czysz j? czyta?.
- Hank Phillippi Ryan
***
„»Idealna ?ona« to wstrz?saj?cy portret wspó?czesnego ma??e?stwa. Subtelna, podst?pna, sprytna”.
– J.T. Ellison
***
„Kimberly Belle w najlepszym wydaniu. Genialny, przera?aj?cy thriller!”
– Kaira Rouda
***
„Uciekaj?ca ?ona, rozpaczaj?cy m??. Nikt nie jest tym, za kogo si? podaje. Pi?? gwiazdek!”
– Heather Gudenkauf

GENERE
Misteri e gialli
NARRATO DA
AS
Anna Szyma?czyk
LINGUA
PL
Polacco
DURATA
10:19
h min
PUBBLICATO
2019
1 gennaio
EDITORE
Wydawnictwo Filia
DIMENSIONE
462,4
MB